Buss frå Seim/ Tangen inkl. i billett kjøpt på førehand.
Avgang frå Seimsdalen, Lakkegjerde kl.21.20 begge dagar. Påstigning torget Åtg. kl.21.35.
Vassbugen kl. 21.40.
NATTBuss til Tangen og Seimsdalen ved arr.slutt. Kr. 80,-.